આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તરબૂચમાં પાન કોરિયાનું નિયંત્રણ
સ્પીનોસેડ 45 SC @ 3 મિલિ અથવા સાયન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 10 OD @ 3 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર પાણી પ્રમાણે છાંટો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
465
0
સંબંધિત લેખ