આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
વરિયાળીમાં મોલો મસી નું નિયંત્રણ
વરિયાળીમાં મોલો મસીના નિયંત્રણ માટે થાઇમથોક્સમ 25 % ડબ્લ્યુ જી @ 40 ગ્રામ પ્રતિ એકર 200 લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
20
0
સંબંધિત લેખ