AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 19, 12:00 AM
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જીરુમાં મોલોનું નિયંત્રણ
મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલ ૧૦ મિ.લિ. અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
652
112