આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈના ડોડાનો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામેશ્વર મગર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષક તત્વ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
247
1
સંબંધિત લેખ