આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
શિયાળાની મોસમમાં પશુ સંભાળ
પશુને બેસવા માટે નું સ્થાન સૂકું રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, કોઈ નરમ સસ્તી પાણી શોષવાવાળી વસ્તુઓ પશુના નીચે રાખો જેથી બેસવાની જગયા સૂકી રહે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
773
0
સંબંધિત લેખ