આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દિવેલાની વાવણી ૧૫મી ઓગષ્ટ પછી કરો
15 ઓગસ્ટ પછી વાવેતર કરેલ દિવેલામાં ઘોડિયા ઈયરનો ઉપદ્રવ નહિવત જોવા મળે છે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
324
4
સંબંધિત લેખ