આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આકર્ષણ અને નિરોગી મરચાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વિજય બેરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 12: 61: 00 @ 3 કિલો મુજબ ટપક દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
893
1
સંબંધિત લેખ