આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટાનું આકર્ષક અને સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી મેહુલભાઈ રાજ્ય-ગુજરાત સલાહ - પંપ દીઠ ૨૦ ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
627
6
સંબંધિત લેખ