આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટાના આકર્ષક અને સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ- શ્રી મહેશ પાટીલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ટીપ - પમ્પ દીઠ 20 ગ્રામ સુક્ષમ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરો"
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
387
7
સંબંધિત લેખ