આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચની સારી વૃદ્ધિ માટે યોગ્ય પોષક તત્વોનું આયોજન જરૂરી છે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રમેશ પૂજાર _x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર _x000D_ સલાહ - પ્રતિ એકર 3 કિલો 0:52:34 ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ; પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
745
0
સંબંધિત લેખ