આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના પાકમાં મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ખાતર વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. મધુકુમાર વાય.એચ. રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ : પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરિયા, 50 કિલો 10:26:26, 50 કિલો પોટાશ અને 100 કિલો લીમડાનો ખોળ એક સાથે ભેળવી જમીનમાં આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1136
2
સંબંધિત લેખ