આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમના પાકમાં વધુ ફૂલો લાવવા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી ઘનશ્યામ ગાયકવાડ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ -પ્રતિ એકર 12: 61: 0 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ અને એમિનો એસિડ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
712
7