આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચનું મબલક ઉત્પાદન મેળવવા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. રમેશર ફજાજી_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ સૂચનો - પ્રતિ એકર 13: 0: 45 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
432
0
સંબંધિત લેખ