આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
"ખેડૂતનું નામ - શ્રી સતીષ પૂજારી રાજ્ય- કર્ણાટક ટીપ - પ્રતિ એકર, 0:52:34 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
745
3
સંબંધિત લેખ