આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
બટાકાના પાકમાં મોલો-મસીનું નિયંત્રણ
બટાકાના પાકમાં મોલો-મસીનું નિયંત્રણ કરવા માટે થાયામેથોકઝામ 25% ડબલ્યુ. જી. @40 ગ્રામ પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
51
0
સંબંધિત લેખ