આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ચારા પાકમાં યુરિયા ખાતર નાખ્યા પછી ૧૫ થી ૨૦ દિવસ પછી જ કાપણી કરવી. પશુને પ્રદુષણની ઝેરી અસર માલુમ પડે તો તુરંત જ નજીકના પશુ દવાખાનામાં પશુ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
198
0
સંબંધિત લેખ