આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ઉપાય૨:પશુને પીવાના સ્વચ્છ પાણીની વ્યવસ્થા રાખવી જોઈએ. પ્રદૂશિત પાણીથી પશુને દુર રાખવું. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓમાં કચરો ગાંઠવાળીને ન નાખવો. પ્લાસ્ટિકની થેલીઓનો ઉપયોગ જ ટાળવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
176
0
સંબંધિત લેખ