આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પશુધન સ્વાસ્થ્ય
ઉપાય૧: જંતુનાશક દવા છાંટેલા શાકભાજી-ચારા નિરવા ના જોઈએ અથવા બરાબર ચોખ્ખા પાણીથી સાફ કરીને આપવા જોઈએ. પશુપાલકે પશુને ઔદ્યોગીક પ્રદૂષણવાળા વિસ્તારમાં ચરવા માટે જવા દેવા ના જોઈએ અને તેવા વિસ્તારમાથી આવેલ ચારો પશુને ખોરાકમાં આપવો જોઈએ નહી.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
115
0
સંબંધિત લેખ