વીડીયો વાર્તાAgroStar YouTube Channel
મરચી માં ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન - 'ગોલ્ડ સર્વિસ'
મરચી માં પાકની જુદી જુદી અવસ્થા પ્રમાણે ખાતર અને પાણીનું આયોજન સાથે રોગ જીવાતનું આગોતરું વ્યવસ્થાપન કરવાથી ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન મળે છે. સચોટ વૈજ્ઞાનિક માહિતી માટે એગ્રોસ્ટારના એગ્રી ડૉક્ટર નો સંપર્ક કરો.
વિડીયો ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
99
0
સંબંધિત લેખ