આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીના પાકમાં મીલીબગ નું નિયંત્રણ
શેરડીના પાકમાં મીલીબગ ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ 36 એસએલ @10 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
13
0
સંબંધિત લેખ