પશુપાલનએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
જાણીએ, યુવાન પશુપાલક મિત્ર પાસે થી ખાસ સલાહ ( ભાગ- 2)
આ વિડીયો માં જાણીશું કે પશુ માટે આદર્શ રહેઠાણ કેવું હોવું જોઈએ ? શેડ નું ઊંચાઈ કેટલી રાખવી ? ગાય માટે ગમાણ વ્યવસ્થા કેવી રાખવી? વગેરેની સંપૂર્ણ માહિતી જોઈશું તો વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ યુવા પશુપાલકે મિત્ર ના ઇન્ટરવ્યૂને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
47
1
સંબંધિત લેખ