યોજના અને સબસીડીઅમિષાફોરયુ
ઘર બેઠા જ જમીનના રેકોર્ડ જુઓ
આ વિડિયો માં જમીન ના જૂના અને નવા જમીની રેકોર્ડ કેવી રીતે માહિતી મેળવી શકીયે તે જણાવવામાં આવ્યું છે. તો તમે પણ આ સરકારની વેબસાઈટ દ્વારા ઘરે થી જમીની રેકોર્ડ જોઈ શકો છો.
સંદર્ભ : અમિષાફોરયુ આ વિડીયો ને લાઈક કરી અન્ય અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
40
0
સંબંધિત લેખ