આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આવનારી કપાસની સીઝન માટે કપાસની ખેતીની તકનીક !
કપાસનું વાવેતર કરતા ખેડુતોને કપાસના વાવેતર માટે યોગ્ય સંચાલન અને આધુનિક તકનીક વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી હોવી જોઈએ. જેથી ખેડૂત ભાઈઓ વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે.આવી જ આધુનિક ખેતી તકનીક જાણવા માટે એગ્રોસ્ટાર સાથે જોડાયેલા રહો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
132
0
સંબંધિત લેખ