યોજના અને સબસીડીઆધુનિક ખેતી
કુસુમ સોલાર પંપ યોજના
• આ વીડિયોમાં જાણીશું કે શું છે આ સંપૂર્ણ યોજના ? કેટલી મળશે સબસીડી?અને કઈ જગ્યાએથી અરજી કરી શકાય? • તો જુઓ આ વિડીયો અને મેળવો સંપૂર્ણ માહિતી.
સંદર્ભ: આધુનિક ખેતી આ યોજનાને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
273
0
સંબંધિત લેખ