વીડીયોAgroStar YouTube Channel
ટામેટામાં આગતરા સુકારાનું નિયંત્રણ
જો તમને ટામેટા પાકમાં આગતરા સુકારાનું સંક્રમણ જોવા મળે તો તરત જ એગ્રોસ્ટાર એગ્રી. ડોક્ટર નો સંપર્ક કરવો. આ વીડિયો માં આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
185
8
સંબંધિત લેખ