યોજના અને સબસીડીખિસ્સું
ખેડૂત માટે ગુજરાત સરકાર નો મહત્વ નો નિર્ણય
• પાક ધિરાણ માં ૩ મહિના ની છૂટ. • ખેડૂતલક્ષી અન્ય લોન માં પણ ખાસ રાહત. • પીએમ- કિસ્સાં ની હપ્તો એપ્રિલ ના પ્રથમ અઠવાડિયા માં જ આપવો. • અને અન્ય કેટલીક માહિતી જુઓ આ વિડીયો.
સંદર્ભ: ખિસ્સું આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
189
0
સંબંધિત લેખ