AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Mar 20, 10:00 AM
સલાહકાર લેખડીડી કિસાન
બાગાયતી પાકમાં જોવા મળતા જમીનજન્ય થતા રોગોનું નિયંત્રણ
કેરી, પપૈયા અને જામફળ, કેળા જેવા બગીચામાં ફૂગના રોગોને કારણે સુકારો રોગો આવે છે. પ્રારંભિક તબક્કામાં, ઝાડની શાખાઓ પીળી થઈ જાય છે અને પછી સૂકાઈ જાય છે. તેનાથી ઉત્પાદન ઓછું થાય છે અને અંતે આર્થિક નુકસાન થાય છે. રોગને નિયંત્રણ કરવા માટે, કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડનો ને કાપેલ ડાળીઓ પર લગાવવો જોઈએ. સંદર્ભ - ડીડી કિસાન વધુ માહિતી માટે જુઓ આ વિડીયો લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
151
3