AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 20, 05:00 PM
વીડીયો વાર્તાAgroStar YouTube Channel
ડુંગળીમાં આવતી જમીનજન્ય ફૂગને અટકાવવા જાણો એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટર ની સલાહ
• ફુગના કારણે ડુંગળીનો બલ્બ (કંદ) ને નુકશાન થાય છે. • ફૂગના કારણે મૂળ બનતા નથી અને બલ્બ સડી જાય છે. • પાણીની સાથે સાથે આ ફૂગ આગળ વધે અને આખાં ખેતરમાં ફેલાય છે. નિયંત્રણ: મેટાલેકસીલ 8 % + મેન્કોઝેબ 64 % 250 ગ્રામ પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં ઓગાળી પ્રતિ વીઘે પાણી સાથે પાવું.
વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ અવશ્ય જુઓ તેમજ લાઈક કરો અને અન્ય મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
14
1