આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચૂસ્યા જીવાતના ઉપદ્રુવથી મગફળીમાં થતુ નુકશાન
ખેડૂતનું નામ- શ્રી શિવાદાસ ફેડ_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ ઉકેલ - પ્રતિ પમ્પ ડાયમેથોએટ 30% ઇસી @ 30 મિલીનો છંટકાવ કરવો જોઈએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
321
0
સંબંધિત લેખ