આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગના ઉપદ્રવને કારણે આદુમાં મંદ વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સુભમ જાધવ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય : મેટાલેક્સિલ 4% + મેન્કોઝેબ 64% @ 30 ગ્રામ અને કાસુગામાયસિન 25 મિલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
305
1
સંબંધિત લેખ