આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડી પર ચૂસીયા જીવાતના ઉપદ્રવને લીધે અસરગ્રસ્ત વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. નિલેશ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ ઉપાય: ફ્લોનીકામાઇડ 50 ડબલ્યુજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
339
1
સંબંધિત લેખ