આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈમાં મબલક ઉત્પાદન માટે પૂરતું પોષણ અને પાણીનું વ્યવસ્થાપન
"ખેડૂતોનું નામ - શ્રી રામતીર્થ રાજ્ય- ઉત્તર પ્રદેશ ટીપ - પ્રતિ એકર, 50 કિલો યુરિયા આપવું જોઇએ; અને, જમીનના પ્રકાર મુજબ 6 થી 7 દિવસના અંતરાલમાં સિંચાઇ કરવી જોઈએ. "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
90
0
સંબંધિત લેખ