આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાની સતત વૃદ્ધિ માટે પોષક તત્વોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સંતોષ જી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ડ્રિપના દ્વારા આપો અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
858
5
સંબંધિત લેખ