Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
સનલોર્ડ 4 સ્ટ્રોક પાવર સ્પ્રેઅર (25 લિટર)
850010000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
50007500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39505381
ધાનુકા સેમ્પરા ( હાલોસલ્ફ્યુરોન મિથાઇલ 75% ડબલ્યુજી) 36 ગ્રામ
14801499
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
19002400
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
725856
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
નનહેમ્સ કારેલાં યુએસ -1315 ( 1000 બીજ )
22203405
ઇગલ - પીયુ -31 અડદ (5 કિલો) બીજ
900900
એસ્કેન હાયવેજ સોનલ હાઇબ્રિડ મરચી (10 ગ્રામ)બીયારણ
610738
ગ્લેડીયેટર (12*8) + ટોર્ચ + ટારપ્લસ 17*24 કોમ્બો
65999699
ગ્લેડીયેટર (12*8) + ટોર્ચ + ટારપ્લસ 11*15 કોમ્બો
45998199
સનલોર્ડ ડબલ મોટર પંપ - પાક પોષણ કોમ્બો
42495500
સનલોર્ડ ડબલ મોટર પંપ - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
41505290
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ + ઓલસ્ટાર કોમ્બો
39004980
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક પોષણ કોમ્બો
38496500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
37506290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
37506385
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
37495500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
37496000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
36505790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
36505290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
36505885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
36505385
સનલોર્ડ પંપ (12*8) - પાક પોષણ કોમ્બો
32495000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*8) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
33505290
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
33006440
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
30005940
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
29094060
કમાંડો - ટારપ્લસ કોમ્બો
22003699
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
16992485
ટાટા એગ્રીકો - સુપર સ્ટાર ટૂલ કોમ્બો કીટ
16201675
ટાટા એગ્રીકો - 5 સ્ટાર ટૂલ કોમ્બો કીટ
16001670
ટાટા એગ્રીકો - કિસાન ટૂલ કોમ્બો કીટ
15501635
Soyabean Spray Kit First ( 35- 45 DAS)-MP
11901472
કોરાજન મીની કોમ્બો કીટ
11791547
Tomato Spray 2-MP
10251149
Cotton Sucking Pest Kit-II MP
10051535
Cotton Sucking Pest Kit-I MP
10001380
ભરોસા કિટ
9751645
Soyabean Spray Kit First ( 15-25 DAS)-MP
9751385
Chili First Spray Kit (Main Field)- Second Spray-MP
9201230
ઉલાલા છોટા કોમ્બો કીટ
9091330
Tomato Nursery Kit-MP
8001322
Chili First Spray Kit (Main Field)-MP
8001071
Chili Nursery Spray Kit-MP
679972
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ