રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. જુવાર 10% થી 12% પ્રોટીન ધરાવે છે. 2. ડૉ. ઇન્ગો પ્રોટેઇક્સે ગોલ્ડન રાઈસ વેરાયટી પર સંશોધન કરેલ છે. 3. કપાસની યુગાંક જાત સૌથી ઝડપી પરિપક્વ થતી જાત છે. 4. દાડમનું ઉદભવ સ્થાન ઇરાન છે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
190
0
સંબંધિત લેખ