આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ભીંડા નો પાક
ખેડૂત નું નામ: શ્રી.ભાવેશભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ :12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
42
15
સંબંધિત લેખ