ટિપ્પણીઓ (3)
Kishan Undhad M.Sc (Agri) Plant Doctor
Gujarat
09 Apr 20, 12:26 PM

ઉનાળુ ઋતુ માં ધાણા નું વાવેતર ન કરી શકાય

0
0
Kishan Undhad M.Sc (Agri) Plant Doctor
Gujarat
09 Apr 20, 12:27 PM

ધાણા નું વાવેતર આપ નવેમ્‍બરના પ્રથમ કે બીજા અઠવાડિયામાં કરવાની ભલામણ છે.

0
0
अॅग्रोस्टार अॅग्री-डॉक्टर
Pune, Haveli, Pune, Maharashtra
09 Apr 20, 06:24 PM

नमस्कार वर्मा जी, सर धनिया सब से पहले ज़मीन की दो तीन बार हल से अच्छी तरह जोताई करें। इसके बाद सुहागे की मदद से ज़मीन को समतल कर देना चाहिए। आखिरी जोताई से पहले ज़मीन में 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रूड़ी की खाद मिलानी चाहिए।धन्यवाद। 

0
0