તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
10 gm
બ્રાંડ: સેમીનીસ
235333
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: વહેલી પાકતી ઉત્તમ જાત
  • જાતિ: ઇન્દુ
  • બિયારણ દર: 100-120 ગ્રામ/એકર
  • વાવણીની ઋતુ: નોંધ :આ માહિતી હવામાન માં થતા ફેરફાર મુજબ બદલાઈ શકે છે . આ બાબતે વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ છે ?"તે બટન પર ક્લિક કરશો .
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેર રોપણી
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ