તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
નાગામૃતા (એનએએ) 100 મિલિ
0 gm
બ્રાંડ: મલ્ટીપ્લેક્સ
5555
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: આલ્ફા નેપ્થાઇલ એસેટિક એસિડ
  • માત્રા: 0.25 - 0.30 મિલિ પ્રતિ લિટર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ફળની ગુણવત્તા સુધારે છે, ફળનું કદ અને ઉપજ વધારે છે.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: ફૂલ આવવાની પ્રકિયાને પ્રરિત કરે છે, કળીઓ, ફૂલો અને કાચા ફળોને ખરતાં અટકાવે છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
બીટી સ્પેશિઅલ એડવાન્સ પાવડર (500 ગ્રામ)
450550
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155220
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430610
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
390425
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375398
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
375425
સલ્ફીલ (સલ્ફર 80% ડબ્લ્યુજી) 1 કિગ્રા
145160
ટાટા સોલ્યુબોર (250 ગ્રા)
135135
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39535381
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
8451097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
39535381
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
455579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
19552710
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
390590
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
160170
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
380385
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
445579
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
19502710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
8351097
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001713
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14001935
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
475696
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
575780
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
21353200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
42106350
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 500 મિલી
375425
સુમિટોમો ડેનિટોલ (ફેનપ્રોપથ્રિન 10% ઇસી) 1 લીટર
620810
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ