તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
રાઈ ભરોસા કીટ
0 gm
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર
11501730
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વિશેષ વર્ણન: પાકની શરૂઆતમાં જીવાત સામે રક્ષણ આપવા માટે,પાકના મૂળના સારા વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે,છોડમાં સલ્ફર તત્વની ઉણપ અને વૃદ્ધિ વિકાસ માટે
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: રાઈ
  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ + કાલા મોતી (1 કિલો) + ફર્ટિસ ડબ્લ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિલો
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ