આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીનાં પાકમાં સફેદ ઘૈણ !
ખેડૂત નું નામ: રામ ગોપાલ ગુર્જર. રાજ્ય: રાજસ્થાન. સલાહ :કાર્બોફ્યુરન 03.00% સીજી @ 13.32 કિલો પ્રતિ એકર માં આપો .
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
22
7
સંબંધિત લેખ