આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાં માં ફૂલો માટે !
ખેડૂત નું નામ: મનોહર નવલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 12:61:00 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
24
11