આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરિયા પાક માં ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી પરમેશ્વર રાજ્ય:- તેલંગાણા સલાહ :- નીમ ઓઇલ @300 મિલી પ્રતિ 200 લીટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
9
1
સંબંધિત લેખ