આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં ડૂંખ વેધક !
ખેડૂત નું નામ: સતિષ ભાઈ રાજ્ય : ગુજરાત સલાહ : ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.50% એસસી @ 7 મિલી 10 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
29
10
સંબંધિત લેખ