આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આદુમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન !
ખેડૂત નું નામ: અંકુશ માતેરે. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : સલ્ફર 90% @6 કિલો પ્રતિ એકર જમીનમાં આપવું જોઈએ.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
8
4
સંબંધિત લેખ