આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીના પાકમાં પોષક તત્વોની ઉણપ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી લલિત કુમાર રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : દ્રાવ્ય ખાતર 19:19:19 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
70
5
સંબંધિત લેખ