આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટમેટામાં કથીરી નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી મહા મુનિ બાબુરાવ ગાયકવાડ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : - સ્પિરોમેસિફેન 22.90% એસસી @ 1.25 મિલી પ્રતિ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
14
3
સંબંધિત લેખ