વીડીયો Discover Agriculture
જુઓ, અનોખું બાઈક ટ્રેક્ટર / ટીલર !
ખેડુતો, તમે આવા બાઇક ટ્રેક્ટર / ટિલર મશીન સાથે વિવિધ ઉપકરણો જોડીને સરળતાથી ખેતી કરી શકો છો. આ ઉપકરણ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે વિશે વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ જુઓ.
સંદર્ભ : Discover Agriculture. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
145
14
સંબંધિત લેખ