આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાં ના પાક માં લિફ માઈનર !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી કૈલાસ બાંકર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 10.26% ઓડી @ 360 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
12
0
સંબંધિત લેખ