વીડીયોગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા
પપૈયાની ખેતી વિશેની મહત્વની માહિતી!
પપૈયાની ખેતી માટે જમીન, આબોહવા, પોષક તત્ત્વો, પાણી વ્યવસ્થાપન અને રોગ-જીવાત નિયંત્રણ વિશે ની સંપૂર્ણ વિસ્તૃત માહિતી મેળવવા માટે આ વિડિયો ને અંત સુધી અવશ્ય જુઓ.
સંદર્ભ : ગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
26
2
સંબંધિત લેખ